Quảng cáo trên 7M.COM.CN phải tuân theo những điều sau đây:
1, Chúng tôi sẽ dành ưu tiên cho user truy cập hiệu quả, nếu banner quảng cáo ảnh hưởng đến việc truy cập gây phản cảm hay làm mất mỹ quan website, chúng tôi có quyền chỉnh sửa lại
2, Banner định dạng GIF không chuyển động rất nhanh, tránh ảnh hưởng hiệu quả users truy cập.
3, Website quảng cáo trên 7M.COM.CN không thể xuất hiện ra một cửa số khác và có cửa số lưu trữ đặt website thành trang chủ hoặc code Virus (nếu phát hiện sẽ bị gỡ banner xuống).

4,Tài khoản bên 7M sẽ chính thức gửi qua Email: payment@7msports.com. Nếu quý khách chuyển vào tài khoản khác mà không phải bên 7M xác nhận, bên 7M sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào phát sinh từ vấn đề này.

Liên hệ quảng cáo